Desupplychangescan©alsvertrekpuntvoorhetverbeterprogramma

SUPPLY CHANGE SCAN ©

  • Supply Change Scan
  • Vaststellen van de Supply Chain kosten
  • 5 Why analyse over beïnvloedbare kosten
  • Bepalen van KT en LT doelen
  • Bepalen juiste KPI's en doelen voor het werkgebied
  • Beoordelen veranderkracht in de organisatie
  • Opleveren richting gevende rapportages

De Scan is ook als losse module door ons uit te voeren.