ontwikkelingvanteam&werkgebiedalsbelangrijkdeelvanhetproces

TEAM & WERKGEBIED

  • Team ontwikkeling
  • Werkgebied verbetering
  • Formuleren van de juiste teamdoelen
  • Verbeteren van de werkprocessen en procedures
  • Versterken van de onderlinge samenwerking
  • Nemen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van werken
  • Ontwikkelen van verbetergericht werken